Få fokus på kreative metoder og innovation.

Vi uddanner børn og unge til fremtidens samfund – et samfund vi ikke selv kender. Derfor er det vigtigt, at de får stærke kreative evner, så de kan udforske nye veje og løsninger og handle på deres idéer. Alle børn er store talenter og har medfødte kreative evner. Når vi lærer børn at de ikke må lave fejl, uddanner vi dem ud af deres kreativitet. Vi må lave nogle fejl, ellers kommer vi aldrig til at skabe noget originalt og udvikle nye løsninger. Det er min drivkraft for at styrke børnenes kreative tankegang og give dem en forståelse for hvad kreativitet er og hvordan de i praksis kan bruge den. Mine stærke kreative evner udlever jeg inden for design og kunst. Men de kan også bruges inden for fodbold, dans, litteratur og mange flere dagligdags aktiviteter. Lastbilchaufføren kan med sine kreative evner udvikle en ny gps-app og pigen i ottende klasse der elsker at skrive, kan skabe en praksis hvor hun udvikler sin passion og ikke stoppes af tvivl og fokus på fejl.

Jeg har udviklet en workshop, for børn og unge, hvor vi sætter fokus på kreative metoder og processer. Formålet er, at give børnene metoder, som kan bruges i mange sammenhænge og skabe grobund for en kreativ tankegang. De får fokus på og metoder til at tænke nyt og skabe en kultur baseret på udvikling og innovation.

Workshop i kreative metoder og innovations processer

Jeg tilbyder jeres elever et forløb, hvor de introduceres til kreative metoder og styrkes i at tænke nyt. Jeg vil gennem oplæg og en workshop arbejde med udvalgte opgaver, som defineres af jer, eller på forhånd af mig. Børnene bliver sat overfor at skulle designe en løsning på opgaven, hvor det er vigtigt, at der både er fokus på processen og resultatet.

Jeres skole / elever opnår følgende ved at deltage:

  • Forståelse for hvad kreativitet er
  • Blive bevidste om jeres kreative potentiale og hvordan det sættes i spil
  • Eleverne styrkes i at samarbejde
  • Vi afprøver metoderne i praksis
  • Der opbygges kompetencer til idégenerering og udvikling
  • Muligheden for, at opbygge en kreativ praksis som I kan bygge videre på
  • Sparring under hele forløbet

Eksempel på en workshop

5. klasses eleverne fik den opgave, at lære børn i 1. klasse matematik på en sjov måde. De fik 3 emner, som hver gruppe frit kunne vælge mellem. Formålet med workshoppen var, at lære børnene hvad kreativitet og design er, samt give dem en forståelse for en kreativ process. De blev introduceret for metoder til brainstorm og udvælgelse af idéer samt konceptudvikling. De fik en oplevelse af, at være bevidst kreative og skabe noget ud fra en given opgave gennem forskellige metoder. Deres produkter blev testet i en 1. klasse, her fik eleverne nye indsigter og idéer til, hvad de kunne forbedre på deres designs.

workshop børn

Workshop på Århus Friskole